Bestuursmiddag

Zit u in een bestuur van een stichting / vereniging en werkt u met vrijwilligers? Of bent u van plan om een nieuwe vrijwilligersorganisatie op te gaan richten? Op zaterdag 21 oktober tussen 13:15 – 17:30 uur organiseert CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg voor u een inspirerende Bestuursmiddag, in Zalencentrum Rustburcht (Zuidplein).

“De besturen van verenigingen bestaan nog voornamelijk uit oudere mannen. Persoonlijk krijg ik de kriebels als ik hoor van een voorzitter die al twintig jaar die rol vervult binnen een club. Daarmee is de drempel heel hoog om als jongere een bijdrage te leveren. Je wordt al snel afgeschilderd als dat broekie die overal tegen aan schopt.” (Jill Eekhart, algemeen bestuurslid voetbalvereniging DVVA)

De kwaliteitsversterking van besturen van vrijwilligersorganisaties in Rotterdam staat deze middag centraal. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen rondom thema’s zoals vergrijzing, overbelasting van uw bestuur / vrijwilligers en vernieuwing. (Let op: zorg voor een opgeladen telefoon!) Tijdens de middag kunt u verschillende workshops volgen. We sluiten de dag af met een netwerkborrel.

Voor wie?

De Bestuursmiddag is bedoeld voor bestuursleden van stichtingen en verenigingen die met vrijwilligers werken en/of initiatiefnemers die een vrijwilligersorganisatie (willen) gaan oprichten.

Wij nodigen u van harte uit om te komen!

Workshops  

U kunt deelnemen aan 2 workshops. Wij vragen u uw 1e, 2e en 3e voorkeur voor een workshop in te vullen bij uw aanmelding. Zo kunnen we bij de indeling rekening houden met uw wensen.

1 – Stichting / vereniging (juridisch) Verschil stichting – vereniging, oprichting, statuten / huishoudelijk reglement, bestuur(s)leden, taken en verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid.

2 – Vuistregels voor een goed bestuurder  Een introductie op wat er bij ‘goed besturen’ komt kijken, met vuistregels aan de hand van de thema’s regels voor bestuurders, doelen, risico’s, competenties en interne / externe communicatie.

3 – Creatieve fondsenwerving en sponsoring  Tips voor het creatief vinden van subsidies, fondsen, menskracht en materiaal. De ervaringen van een creatieve ‘subsidiebegeleider’ vanuit een aparte positie in / naast drie verschillende  verenigingen.

4 – Hoe overleef ik als jonger bestuurslid?  In gesprek met een panel van ervaringsdeskundige (jonge) bestuursleden: hoe begin je als jong en kersvers bestuurslid met allemaal ‘oude rotten’?  Wat kun je beter wel of juist niet doen?

5 – Verjonging = verandering   Hoe verjong ik mijn bestuur: door de vergrijzing een actuele en nijpende vraag! Waar en hoe kunt u jonge bestuursleden vinden? Wat is er nodig om uw bestuur / organisatie voor hen aantrekkelijk te maken?

6 – Actieve leden binnen de vereniging   Verenigingen hebben het voordeel van een ledenbestand. Voor allerlei hand- en spandiensten lijken er dus hulptroepen binnen bereik te zijn. Toch blijkt het lastig de leden meer te betrekken: hoe kun je dat doen?

Locatie : Zalencentrum Rustburcht, Strevelsweg 760, 3083 AT Rotterdam, bij Zuidplein. Routebeschrijving  (Let op: de Maastunnel is afgesloten voor automobilisten, momenteel van Noord naar Zuid!)     

Zaterdagmiddag 21 oktober 2017, aanvang 13.15 uur (inloop vanaf 12.45).

Graag aanmelden voor uiterlijk maandag 16 oktober!! U ontvangt vóór 21 oktober het programma en de laatste details.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar vrijwilligerswerkenmantelzorg@cvd.nl  of bellen naar 010 – 269 11 00.

Wij ontmoeten u graag zaterdag 21 oktober!

Met vriendelijke groet,

Namens Team CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Angy Wong; Ria van Nieuwland; Connie de Bruin; Sonja Slijper