Omgaan met lastige klanten/situaties (Balietraining Starter)*

Cursusdata:

Maandagochtend 18 en 25 september 2017.

Voor:

Mensen die nog nooit als vrijwilliger achter een balie hebben gewerkt en nieuwsgierig zijn of het werk bij hen past of mensen die kort geleden begonnen zijn als balievrijwilliger. Dit kan bijv. in een Huis van de Wijk, gezondheidscentrum, vrouwenhuis, ziekenhuis of bij de overheid zijn. Deze training is met name geschikt voor vrijwilligers die veel klantcontacten hebben!

Indien u zich hierin herkent, is de Balietraining Starter passend voor u.

Doel:

Leren hoe u op een goede manier met lastige klanten/situaties om kunt gaan.

Omschrijving:

In het vrijwilligerswerk krijgt u te maken met allerlei verschillende soorten mensen uit de doelgroep.
Klanten zijn soms vervelend, dwingend, boos of houden zich niet aan de afspraken. Hoe gaat u daar mee om?

Tijdens deel 3 van deze Balietraining inventariseren we welke lastige situaties u tegenkomt en wat u wilt leren in de omgang met een lastige klant. Wij laten u zien hoe u zelfverzekerd kunt overkomen en hoe u grenzen kunt stellen. Verder leert u lastige situaties te herkennen die uit de hand dreigen te lopen en hoe u agressie kunt voorkomen. Daarnaast wordt er veel geoefend en krijgt u concrete persoonlijke tips.

In de serie Balietraining komt aan bod:

  • Deel 1: Klantvriendelijkheid, start maandag 28 augustus.
    2 dagdelen: op klantvriendelijke manier leren luisteren en communiceren.
  • Deel 2: Telefoontraining, start maandag 11 september.
    1 dagdeel: telefoon aannemen, luisteren en berichten opschrijven.
  • Deel 3: Omgaan met lastige klanten/situaties.

* Deze cursus is deel 1 van de Balietraining Starter. De drie cursussen sluiten op elkaar aan, maar kunnen ook ‘los’ gevolgd worden. Wilt u alle 3 de cursussen volgen, dan raden wij u aan u z.s.m. aan te melden. Als u de hele serie volgt ontvangt u een certificaat na afloop.

Tarief vrijwilligers:

GRATIS.

Tarief beroepskrachten:

€ 75,-.