Omgaan met de meldcode voor vrijwilligersorganisaties

Trainingsdata:

Dinsdagochtend 24 oktober, 7 en 21 november 2017.

Locaties:

1ste dagdeel: GGD, Schiedamsedijk 95, 3011 EN Rotterdam.

2de en 3de dagdeel: Gemeente Rotterdam, Librijesteeg 4, 3011 HN Rotterdam.

Voor:

Bestuursleden of coördinatoren van vrijwilligersorganisaties.

Doel:

Bestuursleden of coördinatoren van vrijwilligersorganisaties trainen in de rol van Contactpersoon Meldcode huiselijk geweld.

Omschrijving:

Omgaan met huiselijk geweld en kindermishandeling is lastig, zeker wanneer het gaat om vrijwilligerswerk. Als bestuurslid of coördinator komt u mogelijk in aanraking met situaties waarbij u een ‘niet pluis’-gevoel hebt. Hoe kunt u het best handelen? De training ‘Omgaan met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (HG/KM) voor vrijwilligersorganisaties’ geeft antwoord op die vraag en leert u zorgvuldig om te gaan met dit gevoelige onderwerp.

Na de training bent u Contactpersoon Meldcode voor uw organisatie en bent u ervoor verantwoordelijk dat vrijwilligers binnen uw organisatie weten bij wie ze terecht kunnen met vragen rond huiselijk geweld en kindermishandeling. U weet ook welke stappen bij een vermoeden gezet moeten worden en bij wie u als Contactpersoon zelf terecht kunt.

Een Contactpersoon Meldcode kan:

 • signalen (of vermoedens) van huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen en weet vervolgens hoe te handelen
 • aangeven waar vrijwilligers terecht kunnen voor actuele informatie en literatuur
 • het nut en de noodzaak van de Meldcode benoemen en bespreekbaar maken bij de vrijwilligers binnen de organisatie
 • een plan maken voor alle medewerkers binnen de organisatie, zodat zij weten hoe te handelen en bij wie ze terecht kunnen met hun signalen
 • samenwerkingspartners goed vinden en heeft kennis van de sociale kaart

Let op! Deze training is alleen bedoeld voor bestuursleden of coördinatoren van vrijwilligersorganisaties.

Tarief vrijwilligers:

GRATIS.

Tarief beroepskrachten:

GRATIS.

 • 24 okt 2017

  7 en 21 nov 2017

 • 09:00 - 12:00

 • 1774T

  Cursuscode

 • Jeanette Buitelaar en José van de Wouw

  Docent