Vrijwilligers met een LVB

Datum voorlichting:

Maandag 26 juni 2017.

Voor:

Vrijwilligerscoördinatoren, – begeleiders en vrijwilligers die (samen)werken met vrijwilligers met een licht verstandelijke beperking (LVB) of openstaan voor deze groep.

Doel:

Achtergrondinformatie m.b.t. het (samen)werken met vrijwilligers met een LVB binnen uw vrijwilligersorganisatie.

Omschrijving:

Vrijwilligers zijn er in allerlei soorten en maten. Onder hen bevinden zich misschien ook mensen met een LVB. Wellicht herkent u hen niet als zodanig. Dat is begrijpelijk. Een LVB is vaak niet zichtbaar en verbaal is het ook niet altijd te merken. Het gaat pas spelen bij het maken, begrijpen en nakomen van afspraken.

Als we niet herkennen dat iemand een LVB heeft zien we hen vaak vooral als lastige mensen. Ook kan de vrijwilliger gefrustreerd raken, omdat hij wordt overvraagd en niet aan de verwachtingen kan voldoen. Als u weet waar het afwijkende gedrag vandaan komt, dan kan de samenwerking en de communicatie soepeler verlopen.

In de voorlichting komt o.a. aan bod:

  • Theorie rondom LVB
  • Ervaringsdeskundigen vertellen over hun leven met een LVB en zaken waar zij tegenaan lopen
  • Praktische tips over hoe u een LVB-er kunt herkennen en hoe u effectief met hen kunt communiceren.

Deze training wordt verzorgd door MEE Rotterdam.

Tarief vrijwilligers:

Gratis

Tarief beroepskrachten:

Gratis