Netwerkbijeenkomst Huizen en Huiskamers van de Wijk (14 november)

Bent u sociaal beheerder en/of (vrijwilligers)coördinator van een van de Huizen of Huiskamers van de Wijk in Rotterdam? Dan bent u van harte welkom bij de inspirerende middag die CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg voor u organiseert op:

Datum:           dinsdag 14 november 

Tijd:                13:30 – 17:00 uur (Inloop van 13.00 -13.30 uur)

Waar:              Huis van de Wijk De Brink, Dreef 71 3075 HA Rotterdam

Sinds ongeveer twee jaar zijn er in alle Rotterdamse wijken meer dan 42 Huizen en Huiskamers van de Wijk officieel operationeel. Alle Huizen en Huiskamers zijn sindsdien druk bezig om diverse activiteiten te organiseren en te faciliteren. Vrijwilligers en bewoners worden ingezet voor verschillende functies en zijn bij al deze activiteiten een onmisbare factor. Elk(e) Huis of Huiskamer  werkt op zijn eigen manier samen met de diverse wijknetwerkpartners en welzijnsorganisaties in zijn gebied, probeert diverse bewonersgroepen te betrekken bij zijn activiteiten en een laagdrempelige functie te vervullen in de wijk.

Op de netwerkbijeenkomst van 14 november as. willen wij de volgende twee thema’s aan de orde stellen:

1.Aansturing van vrijwilligers

Hoe verloopt het proces m.b.t. het aansturen van vrijwilligers? Hoe ga je om met hoge werkdruk en coördinatietaken? Hoe kan je onderlinge samenwerking verbeteren?

2. Laagdrempelige functie in de wijk

Hoe laagdrempelig ben je en wil je zijn als Huis of Huiskamer? Hoe geef je alle bewonersgroepen en organisaties uit de wijk een plek in jouw locatie?  Wat hebben de Huizen en Huiskamers nodig om vrijwillige inzet en hun laagdrempelige functie in de wijk te optimaliseren?

CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg wil deze thema’s samen met u op een interactieve manier onder de loep nemen en u de gelegenheid geven om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en met elkaar te netwerken.

Wij zien er naar uit om u op 14 november  samen met andere (vrijwilligers) coördinatoren en sociaal beheerders van de Huizen en Huiskamers van de Wijk uit de verschillende gebieden te ontmoeten!

Aanmelden voor de bijeenkomst is gewenst. U kunt zich aanmelden tot donderdag 9 november via deze link

Met vriendelijke groet,

CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Erdal Bozdag en Sandro Toma