Picknick voor vrijwilligers van Charloise organisaties (16 september)

De Gebiedscommissie Charlois heeft bewondering voor al die mensen die als vrijwilliger actief zijn bij activiteiten en organisaties. Door de enthousiaste inzet van deze Charloisse Kanjer(t)s is Charlois voor heel veel mensen een fijne plek om te wonen.

Van die vrijwillige inzet in Charlois is de Gebiedscommissie zich zeer bewust. Afgelopen december heeft zij daarom het Charlois Vrijwilligersfeest georganiseerd.

Nu wil de commissie de vrijwilligers in Charlois haar waardering tonen door het aanbieden van een picknick.

De picknick is bedoeld voor iedereen die zich bij een Charloisse vrijwilligersorganisatie als vrijwilliger inzet.

Deze picknick vindt plaats:

Op zaterdag 16 september 2017

Aanvang 11.00 uur (einde 14.00 uur)

Bij het Paviljoen aan het Water, Brielselaan 157. https://charloisaanhetwater.nl/paviljoen/

Aanmelding

Aanmelden voor de picknick kan door het sturen van een mail naar cdebruin@cvd.nl.

In de mail graag vermelden de naam van de organisatie en de namen van de vrijwilligers van jullie organisatie die naar de picknick willen komen.