In onze privacy statement leest u hoe Vrijwilligerswerk Rotterdam omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens via internet.

Wet bescherming Persoonsgegevens
Vrijwilligerswerk Rotterdam verzamelt de persoonsgegevens die de bezoeker invult op de diverse invulformulieren op de site en gegevens over het click- en surfgedrag. Op basis van deze gegevens is het mogelijk om via selfservice ‘transacties en matching’ aan te gaan (vrijwilliger – vrijwilligersorganisatie). Vrijwilligerswerk Rotterdam gebruikt deze gegevens ook om het click en -surfgedrag en de handelingen/transacties van de bezoeker te analyseren en daarmee bezoekersprofielen op te stellen. Deze profielen worden door ons gebruikt voor het ontwikkelen en verbeteren van de producten/diensten op deze site en om de bezoekers op maat gesneden aanbiedingen/voorstellen te doen. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden door Vrijwilligerswerk Rotterdam nageleefd.

In overeenstemming met de WBP heeft Vrijwilligerswerk Rotterdam haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar en kunnen bekeken worden op het internet op www.cbpweb.nl.

Heeft u bezwaar tegen het toezenden van informatie of wenst u deze informatie liever niet elektronisch te ontvangen, dan kunt u dat ons laten weten door een brief of e-mail te sturen met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres met de mededeling: verwijderen uit het adressenbestand.

Verwerking van persoonsgegevens
Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Persoonsgegevens van de (potentiele) vrijwilliger (waaronder vrijwilligerskandidaten en cursisten)
Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website of u zich inschrijft via onze balie in de Centrale Bibliotheek Rotterdam, worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten in het kader van vrijwilligerswerk.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:
•             NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
•             leeftijd, geslacht
•             pasfoto
•             curriculum vitae (CV)
•             gegevens over beschikbaarheid, motivatie en persoonlijke voorkeuren.

Vrijwilligerswerk Rotterdam kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere vrijwilligersorganisaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties/ vrijwilligers organisaties (Vrijwilligersorganisaties, andere instanties en bedrijven waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers)
Vrijwilligerswerk Rotterdam verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor organisaties/ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:
•             namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Vrijwilligerswerk Rotterdam kan, de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens, doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere samenwerkende organisaties, aan vrijwilligers of kandidaat vrijwilligers, zakenpartners en onderaannemers (bv docenten cursussen) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Vrijwilligerswerk Rotterdam hiertoe verplicht kan worden, zoals een rechterlijk vonnis.

E-mail
Bij het beantwoorden van e-mails wordt nauwkeurigheid betracht. De informatie die Vrijwilligerswerk Rotterdam van de vragensteller krijgt is altijd vertrouwelijk en zal behandeld worden volgens het privacy beleid van Vrijwilligerswerk Rotterdam, welke op de Nederlandse wetgeving gebaseerd is.

Veiligheid van gegevensverwerking via internet
Ondanks dat Vrijwilligerswerk Rotterdam alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.

Statistieken
Vrijwilligerswerk Rotterdam maakt gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics. Statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van de website, zoals de meest gevraagde pagina’s. Deze informatie is geanonimiseerd. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren of meer gerichte informatie op de site te zetten.

Gebruik van Cookies
Een methode die veel op internet wordt gebruikt om de werking van internetpagina’s te verbeteren, is door gebruik te maken van zogenaamde (tijdelijke of permanente) ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd. De internetpagina kan bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren worden aangepast. U kunt in uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer) het gebruik van cookies uitzetten, de werking van de website wordt dan nadelig beïnvloedt.

Wijzigingen
Vrijwilligerswerk Rotterdam behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacy beleid van ons