Rotterdams Vrijwilligersontbijt op 31 oktober

Elk jaar organiseert CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg (voorheen Vrijwilligerswerk Rotterdam) op verzoek van de gemeente Rotterdam het Rotterdams vrijwilligersontbijt. Tijdens dit sfeervolle ontbijt in de burgerzaal van het stadhuis ontbijten ruim 125 vrijwilligers met elkaar, met

Wethouder Hugo de Jonge en met andere gemeentelijke prominenten. Dit ontbijt is voor de gemeente Rotterdam een manier om vrijwilligers te bedanken voor hun bijdrage aan de stad. Voor de aanwezige vrijwilligers is het een leuke manier om met andere vrijwilligers en met gemeentepolitici ideeën uit te wisselen.

U krijgt de gelegenheid om één of twee van uw vrijwilligers voor te dragen, die dit ontbijt in uw ogen verdiend hebben. Als u dit wilt doen, vult u dan dit digitale inschrijfformulier in. Aanmelden kan tot 14 oktober 2017. Heeft u nog vragen? Stelt deze via telefoonnummer (010) 269 11 06.

Het ontbijt vindt dit jaar plaats op dinsdag 31 oktober 2017 tussen 08:30 en 10:30 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis aan de Coolsingel 40 in Rotterdam

De volgende spelregels zijn van kracht als u vrijwilligers voordraagt:

  • De voorgedragen vrijwilligers mogen niet eerder aan het ontbijt hebben deelgenomen.
  • Wij vragen u van tevoren te controleren of de vrijwilligers die u voordraagt ook daadwerkelijk aanwezig kunnen en willen zijn.
  • Vrijwilligers die geselecteerd zijn ontvangen uiterlijk op 14 oktober a.s. een bevestiging. Met deze bevestiging staan zij definitief op onze gastenlijst.
  • Als u van de betreffende vrijwilligers geen e-mailadres heeft, kunt u ook uw eigen e-mailadres op die plek invullen. In dat geval wordt van u verwacht dat u de vrijwilliger informeert nadat u de definitieve bevestiging heeft ontvangen.

Als u vrijwilligers voordraagt, is het niet automatisch zeker dat zij mogen komen. Door het beperkt aantal plaatsen in het Stadhuis moeten wij – afhankelijk van het aantal voorgedragen personen – wellicht een selectie maken. Ook voor u als aanmelder is er géén plek gereserveerd, tenzij u dit met ons hebt overlegd. U en de vrijwilliger(s) ontvangen uiterlijk 14 oktober 2017 een definitief bericht van deelname.

Met vriendelijke groet,

Team CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg