Over ons

Medewerkers van CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg  informeren, adviseren, ondersteunen en begeleiden Rotterdamse organisaties op het gebied van vrijwillige inzet en mantelzorg.

Visie

Voor CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg staat centraal dat burgers graag iets doen voor de ander; als vrijwilliger en/of als mantelzorger. We ondersteunen organisaties in Rotterdam met het optimaliseren van de vrijwillige inzet en met de ondersteuning van de mantelzorger.

CVD laat zich bij de bepaling van haar dienstverlening leiden door de volgende principes: burgerschap, wederkerigheid en participatie.  

Missie

CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg verbindt, informeert, adviseert, ondersteunt en begeleidt Rotterdamse organisaties op het gebied van vrijwillige inzet en biedt ondersteuning aan mantelzorgers. Deskundigheidsbevordering maakt hier nadrukkelijk onderdeel van uit. CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg werkt als maatschappelijk ondernemer vraaggericht, slagvaardig, professioneel én met respect voor een ieder.