Vooraankondiging Zomer Netwerkborrel Centrum

Er wordt door de overheid stevig ingezet op preventie, onder andere door te investeren in het vroegtijdig opvangen van signalen. Vroegsignalering betekent dat vragen om hulp en ondersteuning bekend zijn én dat vragers op de juiste plek terechtkomen (kadernotitie NRW). Maar hoe doen we dat eigenlijk? En weten we elkaar hierbij te vinden?

 

Tijdens deze zomerse netwerkborrel willen we het met elkaar hebben over wat we signaleren en hoe we dat eigenlijk doen. We zullen opsplitsen in groepen en met elkaar in gesprek gaan over de deelonderwerpen eenzaamheid, huiselijk geweld en armoede. Maar, voordat we daaraan beginnen willen we graag van u horen. We zullen twee keer een kwartier de tijd nemen om naar een aantal van u te luisteren. Denk vast na over wat u graag zou willen delen met het netwerk. Dit kan gaan om een vraag of een oproep aan de mensen in de zaal of om een gloed nieuw project aan te prijzen of een (anonieme) casus in te brengen. U krijgt 3 minuten de tijd voor uw concrete vraag of oproep, waarna er kort! verhelderende vragen gesteld kunnen worden en er reacties komen uit de zaal.

Reserveer onderstaande datum alvast in uw agenda:

Datum: Donderdag 6 juli 2017
Locatie: De Heuvel (grote zaal), Grotekerkplein 5
Tijd: 15:00 tot 18:00 uur
Aanmelden: De definitieve uitnodiging volgt nog

Met vriendelijke groet,

Erdal Bozdag, Jeanette Buitelaar, Fatima Lamkharrat
(i.s.m. Wmo Radar)